DynaDuct. Ηχομόνωση

Ηχοπαγίδα προσαρμοσμένη σε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ηχοπαγίδες πρός τοποθέτηση ηχοπέτασμα με οροφή σε κτήριο γραφείων ηχομόνωση κλιματιστικών μηχανημάτων Ηχοπέτασμα σε νοσοκομείο Ηχομονωτικός κλωβός σε ταράτσα δημόσιου κτηρίου διέλευση υδραυλικών απο ηχομονωτικό κλωβό ηχομονωτική οροφή σε υπαίθρια κλιματιστικά μηχανήματα

Προφίλ

Ηχομόνωση

Ηχοαπορρόφηση

Ηχοπαγίδες >

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Νέα

ΝΕΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ site

ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ

  Οι Ηχοπαγίδες γενικότερα, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων διότι επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, αποσβένοντας τον θόρυβο που περιέχει.

Όπως κάθε ρευστό σε κίνηση, έτσι και ο διερχόμενος από τις Ηχοπαγίδες αέρας, παράγει και θόρυβο από την ροή του. Ο θόρυβος αυτός πρέπει να συνυπολογισθεί.

Κατά συνέπεια, για να επιλέξουμε τις κατάλληλες Ηχοπαγίδες, πρέπει να εξετάσουμε πολλές παραμέτρους. Από αυτές, υποχρεωτικές για τον υπολογισμό είναι ο διερχόμενος αέρας, και η απαιτούμενη Ηχομείωση ανά συχνότητα. 
Προαιρετικά, μπορούν να ληφθούν υπ' όψιν οι μέγιστες διαθέσιμες διαστάσεις υποδοχής της, (περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές),  η συχνοτική ανάλυση του παραγόμενου θορύβου (για ακριβή υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος), το βάρος (για μεταφορά και ανάρτηση), η πτώση πίεσης (για τον υπολογισμό του ανεμιστήρα), και άλλα στοιχεία. 


    ηχοπαδίδα αεραγωγών με 4 στοιχεία  
ηχοπαγίδα όρθια με 5 στοιχεία   ηχοπαγίδα οριζόντια με 4 στοιχεία   ηχοπαγίδα οριζόντια με 8 στοιχεία

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.

Οι Ηχοπαγίδες χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες
Δικτύου Αεραγωγών     <--   και   -->    Ελεύθερης Ροήςηχοπαγίδα για χρήση σε δίκτυο αεραγωγών αερισμού - κλιματισμού    ηχοπαγίδα, οριζόντιας τοποθέτησης, ελεύθερης ροής

 Η μεγάλυτερη διαφορά τους είναι ότι στις ηχοπαγίδες δικτύου αεραγωγών, στην ηχοαπόσβεση συμβάλει και το δίκτυο των αεραγωγών με τα χαρακτηρηστικά του (π.χ. μήκος και πολυπλοκότητα του δυκτίου) ενώ στις Ηχοπαγίδες ανοιγμάτων μεταξύ του θορύβου και της ηχοπαγίδας δεν παρεμβάλεται τίποτα.

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος όπου κατά κανόνα στις εγκατεστημένες επι δικτύου αεραγωγών ηχοπαγίδες δεν διαπιστώνεται αστοχία του κατασκευαστή, ή, επερεκτίμηση ηχομείωσης του μελετητή, (όλα πήγαν καλά αφού δεν ακούμε τίποτα), και απο την άλλη, κατά κανόνα, αποτυγχάνουν όλες οι κατασκευές σε μπαρ, μηχανοστάσια και λοιπές κατασκευές όπου επιβάλλεται η χρήση ηχοπαγίδων χωρίς δίκτυο αεραγωγών. (για την λήψη νωπού αέρα κυρίως)
 
Και τα δύο είναι σε βάρος του έργου.
 


 

πιστοποίηση DIN EN ISO 140-3:2005 καιDIN EN ISO 717-1:2006

Οι Ηχοπαγίδες μας κατασκευάζονται με τα ίδια πιστοποιημένα για την απόδοσή τους υλικά πού κατασκευάζονται και τα Panels τύπου PDD (κατ' επιλογή και αναλόγως του επιλεγμένου τύπου), και υπολογίζονται από ειδικό λογισμικό, βασισμένο σε μετρήσεις που προέκυψαν από την μέτρηση της απόδοσης, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7235 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11691. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της όπως ανάλυση Ηχοαπόσβεσης, διερχόμενος αέρας, πτώση πίεσης, βάρος και ημερομηνία κατασκευής της αναφέρονται σε πινακίδα.

Το τελικό αποτέλεσμα, πιστοποιήθηκε το 2010 στο Α.Π.Θ. όπου εκδώθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά για τις Ηχοπαγίδες σύμφωνα με το  DIN EN ISO 140-3:2005, Acoustics - Measurement of sound insulation of building and of building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995); German version EN 20140-3:1995 + A1:2004,
καθιστώντας την DynaDuct ίσως τον μοναδικό κατασκευαστή πιστοποιημένων ηχοπαγίδων στην Ελλάδα

ΟΙ ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ.

Χρήσιμες συμβουλές

-. Στην ζήτηση για ηχοπαγίδες με μεγάλο δείκτη ηχομείωσης (πχ >35 dB) συνιστάται να εξακριβώνεται ότι δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων που συνήθως προέρχεται από  δόνηση.       

-. Εάν ο παραγόμενος θόρυβος προέρχεται κυρίως από την ροή του αέρα, πρακτικότερο είναι να μικρύνει η ταχύτητα ροής του, από την τοποθέτηση Ηχοπαγίδας

-. Μην τοποθετείται Ηχοπαγίδα σε δίκτυο αεραγωγών εάν δεν γνωρίζεται την πτώση πίεσης της. ΚΙΝΔΥΝΟΣ καταστροφής του ανεμιστήρα.

-. ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ από τον κατασκευαστή, εγγύηση της  απόδοσής της και εκτίμηση του τελικού θορύβου μετά την τοποθέτηση της κάθε Ηχοπαγίδας.

-. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτησή της, όπου πρέπει να ληφθεί μέριμνα σφράγισης από το διερχόμενο οικοδομικό στοιχείο. Εάν οι Ηχοπαγίδες περιλαμβάνονται σε δίκτυο αεραγωγών, πρέπει να απομονώνονται από το υπόλοιπο δίκτυο με την χρήση ειδικού ελαστικού συνδέσμου και στις δύο άκρες της.

 


Ειδική άφθαρτη σήμανση γνησιότητας

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πρόγραμμα υπολογισμού ηχοπαγίδων, έκδοση 2

Ηχοπαγίδα ενσωματωμένη σε ηχομονωτικό κλωβό

ηχοπαγίσα σε ακουστικό κλωβό

tel. 210.24.05.832
fax 210.24.05.492 info@dynaduct.gr

Εγγυημένη ποιότητα στην ηχομόνωση. DynaDuct member