DynaDuct. Ηχομόνωση

Ηχοπαγίδα προσαρμοσμένη σε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ηχοπαγίδες πρός τοποθέτηση ηχοπέτασμα με οροφή σε κτήριο γραφείων ηχομόνωση κλιματιστικών μηχανημάτων Ηχοπέτασμα σε νοσοκομείο Ηχομονωτικός κλωβός σε ταράτσα δημόσιου κτηρίου διέλευση υδραυλικών απο ηχομονωτικό κλωβό ηχομονωτική οροφή σε υπαίθρια κλιματιστικά μηχανήματα

Προφίλ

Ηχομόνωση

Ηχοαπορρόφηση

Ηχοπαγίδες

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Νέα

 

1)      Γενικά

Οι εργασίες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός εκάστου ηχομονωτικού έργου, εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής και την μεγαλύτερη αποδοτικότητα, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομικότερη λύση.

Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται τα καλύτερα ανά κατηγορία υλικά και εφαρμόζονται ως κάτωθι

2)      Υλικά

2.1) Panels

Τυπικά, κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 – 1,25 mm (αναλόγως του τύπου και της ηχομόνωσης που απαιτείται). Η ποιότητα της λαμαρίνας επιλέγεται ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται αποκολλήσεις του επιφανειακού στρώματος και στις κατεργασμένες ακμές να μην παρουσιάζονται σκασίματα.

Δυνατότητα κατασκευής από άλλα μέταλλα κατόπιν παραγγελίας

Το ηχοαπορροφητικό υλικό αποτελείται από στρώσεις ορυκτών υλικών σε σύνθεση και πάχος αναλόγως της επιθυμητής Ηχοαπόσβεσης. Ειδική μέριμνα σε κάθε Panel απαγορεύει την αποκόλλησή του από το σώμα της λαμαρίνας που το φέρει, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά του σε περιπτώσεις μικροατυχημάτων (χτυπήματα από την εμφανή του πλευρά) ακόμα και όταν το Panel δεν φέρει διάτρητη λαμαρίνα.

Το εμφανές επιφανειακό στρώμα είναι ειδικά επιλεγμένο για αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, τοποθετείται δε πάντα, ακόμα και εάν το Panel έχει από την μία του πλευρά διάτρητη λαμαρίνα προστασίας ή άλλο υλικό επιλογής.

2.2) Σκελετός

έχει πιστοποιηθεί με κατασκευή από γαλβανισμένο στρατζαριστό, ενισχυμένου τύπου, διατομής 120x30 mm, με το 30 ώς πρωτεύουσα διάσταση (μέτωπο στο ακουστικό κύμα). Κοιλοδοκοί και άλλες βαρύτερες μεταλλικές κατασκευές, εάν το απαιτεί η στατική μελέτη της κατασκευής, εκτιμάται ότι δεν επηρεάζουν τις ακουστικές του ιδιότητες. Το πλέγμα που κατασκευάζεται είναι σε διαστάσεις που απαιτούνται για την τοποθέτηση ενός εκάστου πλαισίου. Τα σημεία συγκόλλησης του σκελετού, μετά το πέρας των εργασιών επικαλύπτονται με αντισκοριακή βαφή για γαλβανισμένα μέταλλα.

3)      Στερέωση

3.1) Σκελετού.

Γίνεται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 2,4 μέτρων και υπάγεται στους γενικότερους κανονισμούς ασφαλείας και τεχνικών έργων.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κατά περίπτωση μεταλλικά βύσματα, αγκυρώσεις, χημικά, κ.λ.π. εξασφαλίζοντας την σωστή στερέωση για κάθε σκελετό.

3.2) Panel

Τα Panel στερεώνονται επί του μεταλλικού σκελετού με γαλβανισμένες, αυτοδιάτρητες βίδες, πάχους 5 mm. Το κάθε Panel, συγκρατείται από 8 βίδες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή του στερέωση.

4)      Αντιστήριξη: Όπου αυτή απαιτείται, γίνεται από γαλβανισμένα υλικά.

5)      Βαφή

Για αντισκοριακή προστασία ΔΕΝ απαιτείται κανενός είδους βαφή (εκτός της αντισκοριακής στα σημεία συγκόλλησης). Εάν αυτή απαιτηθεί για αισθητικούς λόγους τότε :

5.1) τα μεταλλικά μέρη (σκελετός, Panel), επικαλύπτονται με ειδικό primer (αστάρι), και κατόπιν βάφονται στο χρώμα επιλογής.

5.2)  Σε ειδικές περιπτώσεις, και όπου αυτό απαιτείται, η εξωτερική εμφανής πλευρά του Panel, μπορεί να καλυφθεί με στρώμα Φελλοπολτού που έχει ακουστικές ιδιότητες και μπορεί να βαφή με σύνηθες πλαστικό χρώμα επικάλυψης τοίχων κλπ επιφανειών.

6)      Συντήρηση : Καμία συντήρηση δεν απαιτείται.

7)    Διάρκεια ζωής : Ίση με την διάρκεια ζωής της γαλβανισμένης λαμαρίνας

8)      Προφυλάξεις -  Απαγορεύσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εφαρμογή ή η μετάδοση επί του Panel, οποιουδήποτε είδους θερμότητας (ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγόνο κ.λ.π). Συνιστάται δε η αποφυγή συγκόλλησης του σκελετού για επιδιόρθωση η ενίσχυση μετά την τοποθέτηση των Panel. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ.

πάνελ ηχομόνωσης σειράς PDD 50

<           Προδιαγραφές

 

ηχοαπορροφητικό Πάνελ εσωτερικής χρήσης με επίστρωση ύφασμα

 

Ηχομόνωση με ποιότητα και ασφάλεια

tel. 210.24.05.832
fax 210.24.05.492
 info@dynaduct.gr

Εγγυημένη ποιότητα στην ηχομόνωση. DynaDuct

 

member

 

Designed by DynaDuct